Indicatoren

Hieronder vindt u de indicatoren die gebruikt worden bij de toekenning van het NL Gebiedslabel. De 7 thema’s zijn onderverdeeld in 21 indicatoren die weer onderverdeeld zijn in vijf prestatieniveaus.  Het eindbeeld is een optelsom van de resultaten en bepaalt uiteindelijk de score (NL Gebiedslabel A t/m G).

Sustainable Development Goals

De indicatoren van het NL Gebiedslabel en diverse Sustainable Development Goals (SDG) sluiten naadloos op elkaar aan. Door met het NL Gebiedslabel te werken, geeft u concrete en aantoonbare invulling aan onderstaande SDG’s, geformuleerd door de Verenigde Naties.

 • 6.6   Op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen
 • 7.2   Hernieuwbare energie
 • 11    Steden, dorpen, veerkrachtig, duurzaam
 • 12    Verantwoorde consumptie en productie
 • 13.1  De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken ten opzichte van klimaatverandering
 • 15    Duurzame ecosystemen
 • 1. ONTWERP, REALISATIE EN BEHEER (SDG 12)

  1.1. Ontwerp
  1.2. Realisatie
  1.3. Beheer en onderhoud

 • 2. PRODUCTEN EN MATERIALISATIE (SDG 12)

  2.1. Duurzaamheid en circulariteit van producten en materialen
  2.2. Beplanting
  2.3. Relatie bouwwerk en omgeving

 • 3. ENERGIE EN KLIMAATBESTENDIGHEID (SDG 7.2)

  3.1. Energiebalans en energietransitie
  3.2 Hittestress
  3.3 Hinder

 • 4. BODEM EN WATER (SDG 13.1 & 15)

  4.1 Bodem
  4.2 Waterkwaliteit
  4.3. Waterhuishouding

 • 5. BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN (SDG 11 & 15)

  5.1. Aansluiting lokale kwaliteiten
  5.2. Aansluiting met de lokale natuur
  5.3. Biodiversiteitsbevordering

 • 6. RELATIE MENS EN OMGEVING (SDG 11)

  6.1. Betrokkenheid van mensen
  6.2 Stimuleren sociale cohesie
  6.3 Duurzame Mobiliteit
  6.4 Stimuleren gezond buitenleven

 • 7. BORGING EN BELEID (SDG 12)

  7.1. Borging kwaliteit van duurzaamheid
  7.2. Borging financierbaarheid

 • 8. BONUSPUNTEN

  8.1. Bonuspunten