Het NL Gebiedslabel helpt overheden, woningcorporaties en architecten om ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving om te zetten naar concreet meetbare doelen.

De onafhankelijke assesoren van erkende ingenieursbureaus RoyalHaskoningDHV en Stabilitas beoordelen de gebiedsontwikkeling aan de hand van 7 hoofd- en 21 subindicatoren.

De NL Gebiedslabel-methodiek wordt jaarlijks opnieuw gevalideerd door een Wetenschappelijke Raad van Advies van vooraanstaande academici.

GEBIEDSONTWIKKELING ANNO 2019

Duurzame gebiedsontwikkeling anno 2019 betekent aandacht voor zaken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en burgerparticipatie. Overheden, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken deze lastig te vertalen in concrete stappen. Het NL Gebiedslabel geeft heldere handvatten om duurzaamheid in elke fase te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen. Het label kent alle mogelijke toepassingsgebieden, van nieuw te ontwikkelen industrieterreinen en woonwijken, tot bedrijfstuinen, schoolpleinen en complete zonneparken!

  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit
  • Burgerparticipatie
  • Energietransitie
  • Borging in beleid

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werkten onder meer voor en samen met: