Het NL Gebiedslabel is een methodiek van NL Greenlabel om duurzaamheid van de buitenruimte te beoordelen en integraal mee te nemen in ontwerp, realisatie en beheer.

Onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus beoordelen uw gebiedsontwikkeling aan de hand van 7 thema’s en 21 indicatoren.

De NL Omgevingsscan van het Register Duurzame Leefomgeving vormt het online startpunt voor volledige labeling.

GEBIEDSONTWIKKELING NIEUWE STIJL

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent aandacht voor zaken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en burgerparticipatie. Overheden, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken deze lastig te vertalen in concrete stappen.

Het NL Gebiedslabel geeft heldere handvatten om duurzaamheid in elke fase te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen. Het label kent alle mogelijke toepassingsgebieden; van nieuw te ontwikkelen industrieterreinen en woonwijken, tot bedrijfstuinen, schoolpleinen en complete zonneparken!

  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit
  • Burgerparticipatie
  • Energietransitie
  • Borging in beleid

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werken onder meer samen met: