Het NL Gebiedslabel helpt overheden, woningcorporaties en architecten om ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving om te zetten naar concreet meetbare doelen.

Onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus beoordelen de gebiedsontwikkeling aan de hand van 7 hoofd- en 21 subindicatoren.

De NL Gebiedslabel-methodiek wordt jaarlijks opnieuw gevalideerd door een Wetenschappelijke Raad van Advies van vooraanstaande academici.

GEBIEDSONTWIKKELING NIEUWE STIJL

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent aandacht voor zaken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en burgerparticipatie. Overheden, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken deze lastig te vertalen in concrete stappen. NL Gebiedslabel geeft heldere handvatten om duurzaamheid in elke fase te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen. Het label kent alle mogelijke toepassingsgebieden; van nieuw te ontwikkelen industrieterreinen en woonwijken, tot bedrijfstuinen, schoolpleinen en complete zonneparken!

  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit
  • Burgerparticipatie
  • Energietransitie
  • Borging in beleid

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werken onder meer samen met: