Het NL Gebiedslabel

Het NL Gebiedslabel van NL Greenlabel is een methodiek om duurzaamheid van de buitenruimte (ongeacht het schaalniveau) te beoordelen. Het garandeert een integrale aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer.

Het label maakt de mate van duurzaamheid inzichtelijk en biedt handvatten om een terrein verder te verduurzamen. Daarbij beoordelen we niet één onderdeel van duurzaamheid, maar letten op de onderlinge samenhang. Royal HaskoningDHV beoordeelt in samenspraak met Stabilitas de buitenruimte. Daarbij kijken ze naar ontwerp, aanleg en onderhoud, producten en materialen, energie en klimaat, bodem en water, biodiversiteit, relatie mens & omgeving en borging. De resultaten komen in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn twee momenten om een buitenruimte te labelen: via een nulmeting (startsituatie) of via het toetsen van de eindsituatie.

De NL Gebiedslabel-methode

De NL Gebiedslabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment in beeld, borgt ze tijdens het proces en maakt ze onafhankelijk meetbaar. De methode brengt de huidige stand, het duurzaamheidspotentieel en concrete, haalbare kansen in kaart. Daardoor haalt de gebiedslabel-methodiek ambities op het gebied van vergroening of klimaatadaptatie uit de sfeer van vrijblijvendheid.

Duurzaamheidscriteria

Op basis van de 7 indicatoren van het NL Gebiedslabel kan een gezonde en duurzame leefomgeving worden gecreëerd, waarin zaken als biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid door meervoudige waardecreatie worden gedekt. Integrale duurzaamheid is het vertrekpunt. Dat versterkt de onderlinge samenhang van ambities op het gebied van de verschillende duurzaamheidsindicatoren en maakt het inzichtelijk en concreet.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een integraal onderdeel binnen de NL Gebiedslabel-methode. We beoordelen het o.a. op basis van aanwezigheid van groen, type en kleur verharding, waterafvoer principes, omgang met water (kwaliteit/kwantiteit) en maatregelen tegen hoge temperaturen (hitte-eiland-effect, droogte bestrijding). Bovendien is dit nauw verwant aan de overige indicatoren die onderdeel zijn van de beoordeling.

Wetenschappelijke verankering

Een Wetenschappelijke Raad van Advies komt regelmatig bijeen om ons model te valideren en te verbeteren. De Raad wordt gevormd door gerenommeerde wetenschappers van VU medisch Centrum, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit en Research.

Het gebiedslabel is ontwikkeld in samenspraak met branchevereniging VHG in het kader van de Green Deal Levende en Duurzame Buitenruimte. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV is verantwoordelijk voor het rekenmodel en doet samen met Stabilitas de beoordeling van de gebieden.

De NL Gebiedslabel-methode
NL Greenlabel