Het NL Gebiedslabel van NL Greenlabel biedt net als het NL Terreinlabel een methodiek om duurzaamheid van de buitenruimte te beoordelen. Aan de hand van de thema’s klimaat, biodiversiteit en gezondheid kan een integrale aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer worden gerealiseerd.

Het label maakt de mate van duurzaamheid inzichtelijk en biedt handvatten om een gebied verder te verduurzamen. Daarbij beoordelen we niet één onderdeel van duurzaamheid, maar letten op de onderlinge samenhang. Tenminste twee onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus beoordelen in samenspraak de buitenruimte. Daarbij kijken ze naar ontwerp, aanleg en onderhoud, producten en materialen, energie en klimaat, bodem en water, biodiversiteit, relatie mens & omgeving en borging.

Helder rapport

De resultaten komen in een rapport met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn drie momenten om een buitenruimte te labelen: een nulmeting (startsituatie), een definitief ontwerp of de gerealiseerde eindsituatie.

De NL Gebiedslabel-methode

De NL Gebiedslabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment in beeld, borgt ze tijdens het proces en maakt ze onafhankelijk meetbaar. De methode brengt de huidige stand, het duurzaamheidspotentieel en concrete, haalbare kansen in kaart. Daardoor haalt de NL Gebiedslabel-methodiek ambities op het gebied van vergroening of klimaatadaptatie uit de sfeer van vrijblijvendheid.

Duurzaamheidscriteria

Op basis van de indicatoren van het NL Gebiedslabel kan een gezonde en duurzame leefomgeving worden gecreëerd, waarin thema’s als biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid door meervoudige waardecreatie worden gedekt. Integrale duurzaamheid is het vertrekpunt. Dat versterkt de onderlinge samenhang van ambities op het gebied van de verschillende duurzaamheidsindicatoren en maakt het inzichtelijk en concreet.

Wetenschappelijke verankering

Een Wetenschappelijke Raad van Advies komt regelmatig bijeen om ons model te valideren en te verbeteren zodat het aansluit op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De Raad wordt gevormd door gerenommeerde wetenschappers van VU medisch Centrum, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit en Research.

NL Greenlabel

NL Greenlabel is verantwoordelijk voor het beheer van de methodiek, verdere ontwikkeling en procesbegeleiding. Bij vragen kunt u contact opnemen met procesmanager Steven Kamerling, s.kamerling@nlgreenlabel.nl.