Hoe werkt het NL Gebiedslabel?

Bij alle labels van NL Greenlabel wordt integraal gekeken naar de meest relevante aspecten met betrekking tot duurzaamheid. Thema’s als biodiversiteit, klimaat en gezondheid worden door onafhankelijke assessoren in samenhang beoordeeld. In samenspraak met een Wetenschappelijke Raad van Advies zijn voor ieder thema relevante indicatoren geformuleerd. Wanneer alle indicatoren zijn beoordeeld wordt een rapport opgemaakt. Op basis van dit rapport kunnen zaken worden verbeterd om uiteindelijk te komen tot een eindbeoordeling en certificering.

Drie meetmomenten

Bij de procedure om te komen tot een NL Gebiedslabel worden drie momenten van beoordeling onderscheiden:

  • Nulmeting/Indicatieve beoordeling
  • Beoordeling ontwerpfase
  • Beoordeling realisatiefase

Deze beoordelingen worden volgens het 4-ogenprincipe uitgevoerd door onafhankelijke, gekwalificeerde assessoren (ingenieurs) van diverse bureaus, zoals RoyalHaskoningDHV en Stabilitas. Zij dragen zorg voor de externe en onafhankelijke toetsing en advisering. De ervaren assessoren zijn in staat om leesbare auditrapporten met haalbare kansen en aanbevelingen op te stellen.

Prescreening

Bij een prescreening wordt uw ambitie langs de meetlat van het NL Gebiedslabel gelegd. Samen met de adviseurs van NL Greenlabel vult u per duurzaamheidsthema het NL Gebiedslabelmodel in. Hieruit komt een indicatieve score dat als vertrekpunt dient voor de verdere uitwerking van uw plannen. U kunt de prescreening ook gebruiken om inzichtelijk te krijgen hoe de huidige plannen invulling geven aan de thema’s van samenhangende duurzaamheid. Hiermee wordt duidelijk hoe uw ambitie scoort ten opzichte van de huidige plannen en wat u nog moet doen om de ambitie waar te maken. Aan deze score kunnen geen rechten ontleend worden aangezien de ambitie ondersteund moet worden met bewijslast die door de assessoren beoordeeld wordt om uiteindelijk tot een definitieve score te komen.

NL Omgevingsscan

Daarnaast kunt u op elk moment van het proces een laagdrempelige NL Omgevingsscan door de adviseurs van NL Greenlabel laten uitvoeren om snel kansen te bepalen. Ook kan de adviseur als onafhankelijke sparringpartner aan tafel schuiven om integrale duurzaamheid een stem te geven. Hiermee bent u in staat om uw project aantoonbaar naar een hoger plan te tillen voorbij het niveau van ‘goede bedoelingen’ en ‘experimenten’.