DE WAARDE VAN GROEN IN DE LEEFOMGEVING

NL Greenlabel helpt overheden, gebiedsontwikkelaars en terreineigenaren bij het vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving. Dat doen we samen met een sterk netwerk van 200 aangesloten partners, stakeholders, kennisinstituten en wetenschappers. We leveren gegevens, inzichten en reiken methodieken aan waarmee handelingsperspectief ontstaat om ambities duurzaam te borgen in beleid en beheer. Dankzij onze duurzaamheidspaspoorten kunnen we het brede begrip ‘duurzaamheid’ vertalen in tastbare resultaten.

Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met inzicht in kansen en leemten om duurzamer te werk te gaan. Doordat het meetbaar wordt, is het mogelijk om gericht te sturen en ambities te borgen.

Onze missie: ‘In 2030 willen we de waarde van groen in de leefomgeving verdubbeld hebben!’

Meer weten? Ga naar www.nlgreenlabel.nl