Nieuws & Blog

Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel en vooraanstaand tuin- en landschapsontwerp, schreef een ronkend stuk over de meerwaarde van groen voor de vastgoedsector. Daarin geeft hij acht richtlijnen voor een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

Acht richtlijnen voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Nieuws & Blog

Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel en vooraanstaand tuin- en landschapsontwerp, schreef een ronkend stuk over de meerwaarde van groen voor de vastgoedsector. Daarin geeft hij acht richtlijnen voor een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

  1. Breng de financiële, sociale en ecologische meerwaarde van groen in kaart.
  2. Zet procestools in om duurzaamheid van ontwerp tot realisatie inzichtelijk te maken en te borgen.
  3. Anticipeer op effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, door vergroeningsmaatregelen te treffen.
  4. Denk vanuit het bestaande landschap, inclusief karakteristieke elementen.
  5. Stimuleer betrokken partijen om integrale duurzaamheid in hun organisatie te integreren; werk in multidisciplinaire teams.
  6. Maak tijdens de opleiding al cross-overs tussen andere opleidingsdomeinen zodat studenten naast een specialisme ook generalistisch kunnen schakelen.
  7. Breng een team van specialisten vanuit verschillende sectoren bij elkaar en werk vanuit een gezamenlijk ambitieniveau.
  8. Pas het Rijnlands model toe in de samenwerking met anderen, waardoor op basis van gelijkwaardigheid de aanwezige kennis wordt benut op een manier die het eindresultaat ten goede komt.

Concluderend stelt hij dat “de meerwaarde van natuur-inclusieve oplossingen niet alleen de natuur, maar ook de bewoners, de eigenaren en de ontwikkelaars ten goede komt. Dit is meer dan een groene façade; het is wat mij betreft het begin van een ontwikkeling waarin natuur en mens dichter naar elkaar zullen groeien.”

Lees hier het hele stuk!