Hoofdkantoor, Nederlands Instituut voor Ecologie

Projecten

Toen in 2009 een begin werd gemaakt met de nieuwbouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen, was het direct al de bedoeling om mogelijke schade aan het landschap te compenseren. Om in één oogopslag inzicht te krijgen in de duurzaamheid van het gebied, is het NL Gebiedslabel ingezet!

Bij het gebouw en de buitenruimte van het Nederlands Instituut voor Ecologie is gezocht naar zowel traditionele als vernieuwende technieken. In plaats van hekken zijn er bijvoorbeeld wallen aangelegd rondom het terrein, met daarop o.a. meidoorn en sleedoorn: ‘ecologisch prikkeldraad’. Ook is er een levend (en prijswinnend) groen dak gerealiseerd.

Sinds de verhuizing in 2011 heeft de biodiversiteit op het terrein een hoge vlucht genomen: van orchideeën die bij bosjes groeien in de late lente, tot aan bijzondere en graag geziene gasten zoals ijsvogels en karekieten.

En ondertussen is de ontwikkeling van nieuwe projecten in hoog tempo doorgegaan, in de meeste gevallen onder de bezielende leiding van de Tuincommissie van het NIOO. Zo zijn er bijenhotels geplaatst, is er een eigen voedselbos gerealiseerd en zijn de wallen rondom het terrein omgevormd tot tot traditionele ‘vlechtheggen’.

Meer over het gebouw op de website van het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Onze rol

  • Begeleiden en coördineren van de beoordeling
  • Feestelijke overhandiging van het NL Gebiedslabel-certificaat

Resultaat

  • Vernieuwend landschappelijk bedrijfspark en -tuin
  • Toepassing traditionele en vernieuwende technieken om de balans met de natuur te herstellen
  • Recreatietuin én tegelijkertijd plaats om veldonderzoek te doen
  • Bottom up benadering: Tuincommissie van het NIOO betrokken bij ontwerp-, aanleg en beheerfase

Score

  • NL Gebiedslabel A