NL Solarpark De Kwekerij, provincie Gelderland

Projecten

De Achterhoek staat sinds kort (inter)nationaal op de zonnekaart. In Hengelo is namelijk een wereldwijd uniek solarpark gerealiseerd; 7.000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park. Solarparken kenmerken zich meestal door een ondergrond van gebroken puin met zonnepanelen; dus een kaal terrein met een groot ijzeren hek eromheen. Een dergelijk park leidt tot veel bezwaren uit de omgeving en dit resulteert tot onnodig veel vertraging in de noodzakelijke energietransitie. Bij Solarpark De Kwekerij was daar geen sprake van. Door het groene ontwerp, de open communicatie en recreatiemogelijkheden zagen de buurtbewoners van de kwekerij direct de schoonheid en ook noodzaak van dit bijzondere park.

Het NL Solarpark is een uniek park, gecombineerd met duurzame energieopwekking. Landschappelijk uitgangspunt voor NL Solarpark de Kwekerij is dat het project binnen de bestaande structuren, patronen en aanwezige elementen is ingepast. De bomen rondom het terrein, de structuren van de voormalige  kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil binnen het terrein zijn waar mogelijk gehandhaafd.

Sinds augustus 2017 is het park opengesteld voor bezoekers. Om dit bijzondere park de aankomende jaren te onderhouden is Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij opgericht. Een stichting, zonder winstoogmerk mét ANBI status, die naast het onderhoud zorg draagt voor het verder verfraaien van het park. Maar de belangrijkste taak van de stichting is educatie bieden over duurzaamheid door rondleidingen te verzorgen en lezingen te geven.

Onze rol

  • Initiatiefnemer van het concept: opwekken zonne-energie in landschapspark (hybridelandschap)
  • Ontwerp landschapspark en intellectueel eigendom
  • Gesprekken met omwonenden – geen enkel bewaar binnengekomen!
  • Lobbycampagnes naar (lokale) overheden en fondsenwerven

Resultaat

  • Burgerparticipatie – omwonenden betrokken middels informatieavonden
  • Waardevol (openbaar)park gecreëerd voor de omwonenden (van ruig, ontoegankelijk terrein naar een park voor omwonenden)
  • Terrein een nieuwe functie gegeven die rendeert; zowel voor gemeente als voor investeerder
  • Door de wadi’s en bloemrijke mengsels is dit een ware biotoop geworden voor diverse soorten.

Score

  • NL Gebiedslabel A.