Hooghkamer, Heijmans

Projecten

In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van de nieuwe waterrijke wijk Hooghkamer in Voorhout (gemeente Teylingen) waren de tuinen aan het water voorzien van ruim een meter hoge damwand om de oppervlakte van de tuin te maximaliseren. Dankzij de bijdrage vanuit NL Greenlabel is gekozen voor een oplossing die zowel meer belevingswaarde als natuurwaardes toevoegt. De woningen kennen nu een hoog-laag tuin.

Weliswaar is bij de lage tuin nog steeds een damwand aanwezig, maar deze ligt onder water waardoor lokaal en inheems hout gebruikt kan worden. Achter de erfgrens worden vooroevers aangebracht voor een privé strandje en om vegetatie te kunnen laten groeien. De vegetatie levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en tevens zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit. Zo draagt de NL Gebiedslabel methode bij aan het behoud en de versterking van lokale ecosystemen en is de slogan ‘Wonen in de natuur’ versterkt

Dit is ook tot uitdrukking gekomen in het wisselende groensortiment. Naast bloemrijke onderbeplanting is er ook gekozen voor het toepassen van bloembollen. Het natuurlijke karakter is versterkt door de bomen niet strak in een lijn te plaatsen, maar hierin meer variatie en differentiatie aan te brengen.

Daarnaast heeft NL Greenlabel voor toekomstige bewoners een tuinworkshop georganiseerd. Daar leerden de bewoners aan welke voorwaarden een levende tuin met een grote diversiteit aan flora en fauna voldoet. Een levende tuin is tevens goed ingesteld op weersextremen zoals hoosbuien en uitzonderlijke hitte.

Meer informatie over de samenwerking met bouwer Heijmans: www.heijmans.nl

Meer informatie over de wijk: www.hooghkamer-voorhout.nl

Onze rol

  • Advies op het gebied van de inrichting van de buitenruimte
  • Organisatie van een bewonersworkshop over de Levende Tuin
  • Beoordeling van het definitieve ontwerp

Resultaat

  • Een wijk waar biodiversiteit en klimaatadaptatie stevig is verankerd in het ontwerp
  • Vergroting sociale cohesie dankzij de workshop
  • Versterkte aandacht voor duurzaamheid bij opdrachtgever en bewoners