Hessenpoort, Wehkamp

Projecten

Ten noorden van Zwolle, aan de A28, ligt een bedrijfsterrein van 300 ha, Hessenpoort. Grote bedrijven als Van der Valk, Ikea en Wehkamp hebben hier hun plek. De bedrijven wilden graag meer met duurzaamheid gaan doen en het gebied aantrekkelijker maken als vestigingsplek. Dat resulteerde in het eerste NL Gebiedslabel voor een bedrijventerrein in Nederland!

Op initiatief van het bedrijf Wehkamp zijn meerdere huurders van bedrijventerrein Hessenpoort enthousiast gemaakt voor het vergroenen van het industrieterrein. Maar hoe pak je dat aan? Diverse partners uit het netwerk van NL Greenlabel zijn aangetrokken om dit prachtige project tot een succes te maken.

Biodiversiteit

In 2015 is de Koninklijke Ginkel Groep in samenwerking met NL Greenlabel, Bureau Hager & Huigens en Heem Natuurontwikkeling gestart met de ontwikkeling en aanleg van het gebied. Aandacht voor biodiversiteit stond daarbij centraal stond. Zo zijn er kruidenvegetaties die er van nature thuis horen ingezaaid. Inmiddels is de vegetatie een paar groeiseizoenen verder en heeft het zich prachtig ontwikkeld. Zo zijn er Margrieten te vinden, Duizendblad, Teunisbloem en Geel walstro.

De tuin bestaat in de basis uit deze gebiedseigen Heem-kruidenvegetatie met inheemse struiken en bomen. Ook zijn er extra elementen toegepast om de biodiversiteit te bevorderen, zoals een insectenhotel en een natuurlijke waterpartij.

De Koninklijke Ginkel Groep heeft in samenwerking met Stichting Avifauna Zwolle en Hoogeboom Raalte in opdracht van de ondernemersvereniging Hessenpoort een oeverzwaluwwand gerealiseerd langs de waterbergingsvijver van het Van der Valk hotel te Zwolle.

Awards

Dit prachtige project is niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft de duurzame bedrijfstuin al twee prijzen in de wacht gesleept: de Landelijke Heem-prijs en de Groene twinkeling. Deze laatst genoemde prijs is een initiatief van Natuurmonumenten voor de groenste ondernemer van Overijssel.

Hessenpoort Natuurlijk!

Initiatiefgroep Hessenpoort Natuurlijk! is in het leven geroepen om bedrijventerrein Hessenpoort op duurzame wijze te vergroenen en aantrekkelijk te maken voor ondernemers, klanten en leveranciers en inspirerend voor medewerkers en uitnodigend voor passanten in de omgeving.

Onze rol

 • Ontwikkelen toekomstgerichte strategie.
 • Duurzaamheid in kaart brengen met NL Nulmeting
 • Formuleren nieuwe aanpak voor beheer (zoals maaibeleid)
 • Maken van communicatiemiddelen t.n.v. ondernemersvereniging Hessenpoort en gemeente Zwolle
 • Overleg met aannemers o.a. partners Van Ginkel Groep, Heem, Bureau Hager & Huigens

Resultaat

 • Meer biodiversiteit. Vergroening van het terrein zorgt dat water sneller wordt opgenomen en vermindert hittestress.
 • Personeel heeft een gezondere werkomgeving.
 • Gebied krijgt een beter imago en wordt aantrekkelijker als vestigingslocatie voor bedrijven.
 • Er is nu een duurzaamheidsvisie voor de lange termijn met een handelingsperspectief. Het gebied is meer toekomstbestendig.
 • Ondernemers zijn betrokken en werken meer samen.

Score

 • Na nul-meting NL Gebiedslabel C
 • Stip op de horizon is NL Gebiedslabel A