De Tuin van Floddertje, gemeente Lansingerland

Projecten

Tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek ligt een 1 ha groot natuurspeeleiland binnen het uitgestrekte Annie MG Schmidtpark. Ontwerpstudio Bureau RIS tekende voor het ontwerp van de Tuin van Floddertje en lette daarbij bijzonder op de duurzaamheid van materialen en beplanting. Alle Floddertjes van Nederland kunnen zich hier helemaal uitleven.

Het Annie MG Schmidtpark is om diverse redenen een bijzonder park. Zo is het park, gelegen tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek aan de Hogesnelheidslijn-Zuid, maar liefst 3,5 km lang en geldt daarmee als het langste park van Nederland. Sinds 2008 is het 72 ha grote Annie MG Schmidtpark fasegewijs ontwikkeld en ingericht. De Tuin van Floddertje, een natuurspeeleiland voor jong en oud, vormde het sluitstuk van het park. Dit eiland werd in 2016 gerealiseerd in opdracht van de gemeente Lansingerland.

Ontwerpstudio bureau RIS tekende voor het ontwerp van de Tuin van Floddertje en lette daarbij vooral op de duurzaamheid van materialen en beplanting. Ze kregen de opdracht om een plek te creëren waar kinderen worden geprikkeld om te bewegen en plezier te hebben in een groene en natuurlijk omgeving. Dat is zeker gelukt!

Inspraak bewoners

Het ontwerp voor de Tuin van Floddertje kwam tot stand in nauwe samenspraak met de bewoners. Zo konden zij in het planvormingstraject hun wensen uiten via een digitale enquête en tijdens een informatieavond reageren op de eerste ontwerpen. Daarnaast werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naamgeving. De Tuin van Floddertje is echt een plek van en voor de buurt!

Onze rol

 • Partners betrekken bij het leveren van materialen
 • Beoordeling en inspiratie
 • Innovatie en samenwerking stimuleren

Resultaat

 • Bijzondere plek waar kinderen in diverse leeftijdsklassen in contact kunnen komen met natuur
 • Het park nodigt uit tot ontdekken
 • Het park prikkelt de zintuigen
 • Hittestress vermijden
 • Bevordering biodiversiteit
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Aansluiting op lokale natuur in de omgeving
 • Burgerparticipatie
 • Veel duurzame gecertificeerde materialen