Nieuws & Blog

Op het voormalig terrein van de Greswarenfabriek in Beesel komt een bijzonder woonwijk. Een unieke plek met 3 pijlers: gezondheid, sociale cohesie en historie. Op het 6,5 ha. grote terrein komen 150 nieuwe woningen met het principe 0 op de meter, een vleermuishotel en in het voormalig fabriekspand komt een nieuw onderwijsconcept. NL Greenlabel verzorgt de visie en het ontwerp van het park.

Beesel: Van fabrieksterrein naar woonwijk met een groen hart

Nieuws & Blog

Op het voormalig terrein van de Greswarenfabriek in Beesel komt een bijzonder woonwijk. Een unieke plek met 3 pijlers: gezondheid, sociale cohesie en historie. Op het 6,5 ha. grote terrein komen 150 nieuwe woningen met het principe 0 op de meter, een vleermuishotel en in het voormalig fabriekspand komt een nieuw onderwijsconcept. NL Greenlabel verzorgt de visie en het ontwerp van het park.

Woensdagavond 7 december 2017 organiseerde NL Greenlabel en gemeente Beesel een workshop voor partijen die betrokken zijn bij de wijk en het park in het bijzonder. Doel van de bijeenkomst was om alle betrokkenen de kans te geven om mee te denken over de invulling van het park en met elkaar informatie uit te wisselen. De opkomst was groot en de aanwezigen deelden vol enthousiasme hun kennis van en ideeën voor deze plek.

De input van de workshop wordt meegenomen in het schetsontwerp dat NL Greenlabel maakt voor het park. In het voorjaar van 2017 moeten de plannen voor het park op hoofdlijnen klaar zijn, en start men met de aanleg. Vanaf juni betrekken de eerste bewoners hun woning. Het park kan zich ook daarna verder ontwikkelen. Dit proces en het ontwerp biedt kansen voor een organisch groeiend park, dat voor en door betrokken mensen levend wordt gemaakt.

Film over Oppe Brik