Nieuws & Blog

Hoe gezond en groen is deze woonwijk, straat, park of plein eigenlijk? En wat kan ik doen om deze locatie groener en gezonder te maken? Met de Quickscan krijgt u antwoord op deze vragen.

Duurzame leefomgeving in beeld met de QuickScan

Nieuws & Blog

Hoe gezond en groen is deze woonwijk, straat, park of plein eigenlijk? En wat kan ik doen om deze locatie groener en gezonder te maken? Met de Quickscan krijgt u antwoord op deze vragen.

NL Greenlabel QuickScan

Wat is de QuickScan?

Met de Quickscan ‘Duurzame leefomgeving’ leggen we de bestaande situatie of het ontwerp langs de integrale meetlat duurzaamheid. De QuickScan analyseert, aan de hand van 7 indicatoren, de duurzame facetten uit de omgevingswet. Hiermee wordt de vereiste integraliteit vanuit de omgevingswet bij de start van een project of omgevingsplan geborgd.

Zo brengen we in kaart hoe gezond en duurzaam een locatie nu is én waar de kansen en mogelijkheden liggen om deze locatie gezonder en duurzamer te maken. De resultaten krijgt u in een beknopte rapportage en een overzicht met kansen en aanbevelingen om de locatie naar een integrale en duurzame leefomgeving te brengen.

Wanneer kan ik een QuickScan inzetten?

 • Bij de start van een nieuw project
 • Als inventarisatie voor eventuele keuzes in de toekomst;
 • Elk moment van een project bijvoorbeeld het ontwerp of concept contractdocument;
 • Als toets van een beleidsdocument/ambitiedocument;
 • Bij het schrijven van een programma of omgevingsvisie in het kader van de nieuwe omgevingswet.

Voorbereiden op de Omgevingswet met de QuickScan

In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. In de nieuwe omgevingswet staat integraliteit centraal. Aan hand van 7 indicatoren – alle duurzame facetten uit de omgevingswet- beoordeelt de QuickScan de integrale duurzaamheid van uw locatie. De QuickScan levert bruikbare input voor stap 1 van de omgevingswet; het schrijven van de omgevingsvisie en kan zo een uitgangspunt vormen voor het verder opstellen van de omgevingsvisie.

Ook kan de QuickScan de start zijn om te kijken of een nulmeting of verdere stappen als een Gebiedslabel tot de mogelijkheden behoort.

We hebben verscheidene soorten projecten begeleid, waaronder:

 • Appartementencomplex Willemspoort Zuid, ’s-Hertogenbosch
 • Woonwijk, Gouda
 • Omgeving sporthal Fanny Blankers Koen, Almere
 • Bestaande woonwijk Wambacherhof, Venlo
 • Winkelcentrum Reigersbos, Amsterdam
 • Sportbedrijf De Scheg, Deventer
 • Nieuwbouwwijk Hogekwartier, Amersfoort

Meer weten? Neem contact op!