Nieuws & Blog

Eind 2019 publiceerde het Rijk de MIA\Vamil-regeling voor 2020. Deze lijst bevat milieuvriendelijke apparatuur en milieuvriendelijke toepassingen die middels deze regeling belastingvoordeel opleveren. NL Greenlabel inventariseert welke maatregelen voor een natuurinclusieve, circulaire en duurzame buitenruimte dit jaar in de lijst zijn opgenomen. Uw accountant zal er blij mee zijn!

Duurzame gebiedsontwikkeling in de MIA\Vamil-regeling 2020

Nieuws & Blog

Eind 2019 publiceerde het Rijk de MIA\Vamil-regeling voor 2020. Deze lijst bevat milieuvriendelijke apparatuur en milieuvriendelijke toepassingen die middels deze regeling belastingvoordeel opleveren. NL Greenlabel inventariseert welke maatregelen voor een natuurinclusieve, circulaire en duurzame buitenruimte dit jaar in de lijst zijn opgenomen. Uw accountant zal er blij mee zijn!

Groene Mient

We hebben veel relevante maatregelen gevonden in de brochure, waaronder natuurinclusief bouwen (F5145), verbetering van omstandigheden van de bij (F5101) en biodiversiteitsversterkend werken in landelijk gebied (F5100). We hebben geen duurzame transportmiddelen en machines opgenomen in onze selectie. We willen er op wijzen dat ook op dit vlak veel belastingvoordelen kunnen worden behaald met onder andere elektrische busjes (nieuw!). Tevens stimuleert de MIA/VAMIL-regeling in 2020 de circulaire economie in het bijzonder. We nodigen alle partijen voor wie dit relevant zou kunnen zijn om de pagina Circulaire Industrie en MIA/Vamil te bestuderen.

Download ons uitgebreide overzicht.

 • A 2113 Groen Label Kas
 • A 6310 Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product
 • B 1812 Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten
 • D 6240 Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein
 • E 6311 Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content
 • F 2112 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
 • F 5100 Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied
 • F 5101 Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen
 • F 5140 Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu
 • F 5145 Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving (was F 6320 in 2019)
 • F 6420 Vegetatiedak
 • F 6421 Gevelbegroeiingssysteem
 • F 6423 Inpandige muurbegroeiingssysteem ten behoeve van binnenklimaat
 • F 6441 Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie
 • F 6444 Voorziening voor het bufferen van regenwater
 • G 6422 Muurbegroeiingssysteem
 • G 6440 Infiltratiesysteem