Nieuws & Blog

Woensdag 17 april vond de NL QuickScan werksessie voor Zuidpolder Eemnes plaats. Zuidpolder Eemnes is een woonwijk in ontwikkeling. Hier een kort verslag.

Kijkje achter de schermen bij werksessie NL QuickScan

Nieuws & Blog

Woensdag 17 april vond de NL QuickScan werksessie voor Zuidpolder Eemnes plaats. Zuidpolder Eemnes is een woonwijk in ontwikkeling. Hier een kort verslag.

Het doel van de werksessie was de collectieve denkkracht te gebruiken om vanuit het kader van de 7 indicatoren de (mee)koppelkansen helder te krijgen voor de toekomstige ontwikkelingen van Zuidpolder Eemnes. De groep werd tijdens de werksessie uitgedaagd te kijken naar hoe de onbenutte kansen in de nog ontwikkelen delen benut kunnen worden en concreet kunnen worden gemaakt. De groep bestond uit diverse stakeholders, waaronder Heijmans, Civil Support, Van Wijnen, Projectbureau Zuidpolder, Wissing en de gemeente Eemnes. Door dit diverse aanbod kon er vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar kansen en verbeterpunten.

Tijdens de sessie is de nadruk gelegd op de waarde van groen en het integraal benaderen van duurzaamheid. Wat opviel, was het grote aantal quickwins dat naar voren is gekomen uit de sessie. Zo zijn er concrete maatregelen bedacht voor o.a. het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied, het bevorderen van biodiversiteit, het betrekken van de (toekomstige) bewoners bij de plannen, het voorkomen van hittestress en de borging van duurzaamheid tijdens de gehele gebruiksduur. Bovendien bleek het waardevol te zijn om inzichtelijk te krijgen wat de stakeholders belangrijk en opvallend vonden vanuit de 7 indicatoren. Hierdoor werd met elkaar gekeken naar oplossingen voor Zuidpolder Eemnes en zal een gezamenlijke aanpak worden bedacht om dit te bereiken. Al met al een zeer inspirerende sessie aldus de aanwezigen.