Nieuws & Blog

Namens een brede coalitie stuurt NL Greenlabel aan brief aan minister Schouten en Van Veldhoven om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen.

Minister, verhef natuurinclusief bouwen tot norm!

Nieuws & Blog

Namens een brede coalitie stuurt NL Greenlabel aan brief aan minister Schouten en Van Veldhoven om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen.

NIOO-KNAWmetbrief

Een brede coalitie, van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk, heeft een brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW) opgesteld waarin we er in gezamenlijkheid op aandringen om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. Terwijl we van de ene ‘crisis’ in de andere rollen, is het de hoogste tijd voor concrete maatregelen en heldere normen die op termijn waarde toevoegen. We vragen de overheid om hierin het voortouw te nemen en natuur als uitgangspunt voor een daadkrachtig beleid te nemen.

What’s in it for nature?

De brief stelt dat “wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen. ‘What’s in it for nature?’ is een eenvoudig en hanteerbaar principe, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen.”

Terwijl verschillende partijen rondom de stikstofcrisis de verantwoordelijkheid graag bij anderen neerleggen, doen wij een handreiking naar de verantwoordelijke beleidspersonen. Graag delen wij onze kennis en expertise op het gebied van de verduurzaming en vergroening van de leefomgeving met partijen in Den Haag. Zodoende hebben we verschillende concrete maatregelen, die gedeeltelijk voortbouwen op bestaand beleid, als bijlage aan de brief toegevoegd.

De brief kan hier worden gelezen.

Ondertekenaars

update: Op 14 november heeft Operatie Steenbreek tijdens de Groen Inspiratiedag dezelfde brief, ondertekend door een groot aantal partijen, naar minister Schouten en minister Van Veldhoven gestuurd. De partijen konden we tevens toevoegen aan de lijst ondertekenaars.

update 2: Op de website van VPRO’s Tegenlicht – ons favoriete programma over innovatie – is de brief tevens gepubliceerd in het kader van hun recente uitzending over houtbouw (een aanrader, overigens).

update 3: In een reactie noteerde Eva Stache, architect en onderzoeker aan de TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschapen, afdeling Materialen en Duurzaamheid: “Uit ons onderzoek blijkt dat klimaatadaptatie zonder structureel Natuurinclusieve Bouw niet mogelijk is in het stedelijk gebied. Om stedelijke hitte, wateroverlast en watertekort te verminderen en luchtkwaliteit te verbeteren, ecosysteemdiensten zijn de enige duurzame oplossing. Het  is een van de grote urgenties van dit moment.”