Nieuws & Blog

Met de oplevering van de wijk Hooghkamer (gemeente Teylingen) is een mijlpaal bereikt voor het NL Gebiedslabel! Hooghkamer is namelijk het eerste NL Gebiedslabel-project waarbij integrale gebiedsontwikkeling vanaf de start meegenomen is

Project Hooghkamer mooie mijlpaal voor NL Gebiedslabel

Nieuws & Blog

Met de oplevering van de wijk Hooghkamer (gemeente Teylingen) is een mijlpaal bereikt voor het NL Gebiedslabel! Hooghkamer is namelijk het eerste NL Gebiedslabel-project waarbij integrale gebiedsontwikkeling vanaf de start meegenomen is

Op de foto: Wethouder Marlies Volten (gemeente Teylingen) Gert-Jan Hanekamp (Heijmans), Lodewijk, Yvonne van der Hulst (Van der Hulst bouwbedrijf) en wethouder Arno van Kempen (gemeente Teylingen).

Alle actoren in het project Hooghkamer – van gemeente, stedenbouwkundige en landschapsarchitect tot en met de vastgoedontwikkelaars – hebben samengewerkt met de methodiek van het NL Gebiedslabel als leidend principe.

Vooruitlopend op de Omgevingswet hebben alle betrokkenen bij dit project kunnen ervaren hoe het is om integraal te werken. Zo is er een aangepast bestek gemaakt waarbij aantoonbare duurzaamheid de eis was, is er meer geredeneerd vanuit nut en noodzaak maar zijn ook de bewoners maximaal betrokken en optimaal gefaciliteerd om hun groene bijdrage te leveren in hun tuinen.

We zijn er trots op dat dit eerste complete NL Greenlabel-project de gestelde ambitie om tenminste een B-label te halen, ook daadwerkelijk behaald heeft! Er is hier weinig tot geen ‘verlies van ambitie’ opgetreden, juist door de goede samenwerking met alle partijen!

Meer over Hooghkamer op www.hooghkamer-voorhout.nl

Op de foto: Wethouder Marlies Volten (gemeente Teylingen) Gert-Jan Hanekamp (Heijmans), Lodewijk, Yvonne van der Hulst (Van der Hulst bouwbedrijf) en wethouder Arno van Kempen (gemeente Teylingen).