Nieuws & Blog

Net als veel andere gemeenten heeft Purmerend te maken met een forse bouwopgave, zowel binnen als buiten de stadskern. Om desondanks de beeldkwaliteit te behouden en verder op bepaalde thema’s te sturen, is NL Greenlabel gevraagd om te ondersteunen.

Purmerend omarmt NL Gebiedslabel

Nieuws & Blog

Net als veel andere gemeenten heeft Purmerend te maken met een forse bouwopgave, zowel binnen als buiten de stadskern. Om desondanks de beeldkwaliteit te behouden en verder op bepaalde thema’s te sturen, is NL Greenlabel gevraagd om te ondersteunen.

Klein Where

De NL Gebiedslabel-methodiek biedt de beleidsmakers concrete houvast bij alle toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente en garandeert dat ontwikkelaars de ambities op gebiedsniveau waarmaken. De integraal vormgegeven NL Gebiedslabel-methodiek borgt de integrale duurzaamheid aan de hand van zeven hoofdindicatoren. Ze wordt regelmatig gevalideerd en geactualiseerd door een Wetenschappelijke Raad van Advies.

Diana Himmelbauer, Adviseur Leefomgeving bij de gemeente, is te spreken over het instrument. “We hebben de wijk Klein Where, die onlangs is opgeleverd, laten toetsen met NL Gebiedslabel. We wilden graag onze ideeën over de inrichting integraal en objectief laten bekijken om ervan te leren. De checklists uit het label zorgen ervoor dat je je meer bewust wordt van de keuzes die je hebt gemaakt en ze in het grotere geheel kunt plaatsen. Die integrale blik, vanuit het perspectief van bewoners, komt in de openbare ruimte goed van pas. Want juist daar komen veel belangen en disciplines samen.”

Lees meer over het project Klein Where