Nieuws & Blog

Afgelopen woensdag 22 mei vond de Nationale Biodiversiteitsdag 2019 plaats bij de IPC Groene Ruimte. Het programma beloofde veel goeds: Een dag vol workshops rondom het thema biodiversiteit en een goede mogelijkheid om hierover te spreken met (onze) partners, gemeenten, waterschappen, aannemers en overige partijen die aanwezig waren.

Verslag Nationale Biodiversiteitsdag 2019

Nieuws & Blog

Afgelopen woensdag 22 mei vond de Nationale Biodiversiteitsdag 2019 plaats bij de IPC Groene Ruimte. Het programma beloofde veel goeds: Een dag vol workshops rondom het thema biodiversiteit en een goede mogelijkheid om hierover te spreken met (onze) partners, gemeenten, waterschappen, aannemers en overige partijen die aanwezig waren.

Nationale Biodiversiteitsdag

De dagopening van de Nationale Biodiversiteitsdag werd gedaan door professor Henk Siepel (Radboud Universiteit) die ons iets vertelde over het belang van het beheer en behoud van biodiversiteit. Hij ging in op de 4 V’s die belangrijk zijn in het kader van biodiversiteit, namelijk: Voedsel, Vocht, Veiligheid en Voortplanting.  

Henk Siepel: “Momenteel is er sprake van een verandering in microklimaten in vooral de grote natuurreservaten in Nederland. Zo lekt er gemiddeld per jaar 5% van de insecten weg uit de natuurreservaten”.   

Ook informeerde hij ons over de meetlat, die door IPC Groene Ruimte is opgesteld. Deze meetlat kan de waarde van biodiversiteit beoordelen en hiervan is een app in ontwikkeling die dit najaar op je mobiel te downloaden is.

Informatiemarkt

Voor de bezoekers was een informatiemarkt ingericht waar NL Greenlabel aanwezig was met een stand. Mattijs informeerde de bezoekers over de wijze waarop NL Greenlabel invulling geeft aan het onderwerp biodiversiteit.  

Nationale Biodiversiteitsdag 2019 bij het IPC
Nationale Biodiversiteitsdag 2019 bij het IPC

Workshops

Tijdens de workshops werd onder andere gesproken over de biodiversiteit in de stad en het betrekken van bewoners hierbij. Daarnaast ging het over het meten van biodiversiteit, het maken van een natuurinclusief stadsontwerp en biodiversiteit als ankerpunt voor inrichting en beheer.

Een aantal belangrijke punten op een rijtje:

  • In 2021 moet de Omgevingswet van kracht zijn. Het thema Biodiversiteit zal hierin terugkomen in de Omgevingsvisie. Echter zijn de meeste gemeenten nog niet zo ver dat ze al een natuurstructuurplan en/of een leidraad biodiversiteit hebben die ze kunnen verankeren in hun Omgevingsplan. Hierdoor blijft het nog lastig sturen op biodiversiteit in projecten. Voorbeelden van gemeenten die al wel een natuurstructuurplan hebben waardoor ze biodiversiteit beter kunnen borgen, zijn: Ede, Lelystad en Arnhem
  • Overheden sturen vaak op het beschermen en verbeteren van bepaalde soorten in plaats van soortgroepen. Hierdoor wordt tekort gedaan aan de soorten waar geen aandacht aan geschonken wordt.
  • De Wet Natuurbescherming zegt weinig dan wel niks over insecten, omdat hier nog te weinig bekend over is. 
  • Biodiversiteit is gemiddeld hoger in het stedelijk gebied dan in het landelijk gebied. Ook is er juist een grotere vogelsoortrijkdom in de suburbane gebieden van Nederland

De aandacht voor het thema biodiversiteit is binnen NL Greenlabel erg groot. Zo speelt biodiversiteit onder andere een belangrijke rol in het beoordelingsproces van het NL Gebiedslabel en het NL Terreinlabel. 

Wil je meer weten over de Nationale Biodiversiteitsdag 2019, neem dan contact op met Mattijs van Dalen of Rosa van Werven

Rosa van Werven en Mattijs van Dalen

Kijk ook op nationalebiodiversiteitsdag.com