Hoofdkantoor, Kramp

Projecten

Voor het technisch groothandelsbedrijf Kramp uit Varsseveld is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend. De inrichting van de buitenruimte van het hoofdkantoor weerspiegelt deze kernwaarde: een groene, aangename tuin met aandacht voor inheemse soorten, bijvriendelijke beplanting en slimme waterberging. Terecht verdiende Kramp hiermee de hoogste duurzaamheidsscore!

Kramp is als totaalleverancier een strategisch partner voor bedrijven in de landbouw, tuin- en parkbranche. Het hoofdkantoor van deze internationaal opererende onderneming is gevestigd in Varsseveld. Om de duurzame bedrijfsvoering ook naar buiten te laten uitstralen, werd de entree opnieuw ingericht. Van asfalt naar een groene entree is zonder meer een verbetering te noemen. De inspanningen werden beloond met een NL Gebiedslabel B.

Gedurende het proces, van ontwerp tot en met aanleg, heeft NL Greenlabel als procespartner meegedacht hoe de hoge ambities konden worden waargemaakt. Daarnaast werden medewerkers in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de inrichting van de entree. Zij hebben er immers direct baat bij.

Onze rol

  • Beoordelen en inspireren
  • Actief meedenken hoe de hoge ambities kunnen worden gerealiseerd en geborgd
  • Aandragen van leveranciers uit het partnernetwerk die duurzame materialen leveren

Resultaat

  • Uitdrukking geven aan de duurzame bedrijfsvoering
  • Verhoging werknemerstevredenheid door aangenamere buitenruimte
  • Beperking hittestress en wateroverlast
  • Bewustwording gecreëerd bij de medewerkers hoe een integrale visie op de buitenruimte eruit kan zien.
  • Omliggende bedrijven worden gemotiveerd om hun perceel ook anders in te richten

Score

  • NL Gebiedslabel B