Varsseveld West, gemeente Oude IJsselstreek

Projecten

In de gemeente Oude IJsselstreek is behoefte aan een flink aantal nieuwe woningen, vooral in Varsseveld. De gemeente heeft Varsseveld West aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Dit is een gebied van circa 30 hectare, dat tussen de A18, N18 en de bestaande woonbuurten van Varsseveld ligt. Middels een locatiepaspoort worden de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie verkend. Het locatiepaspoort vormt het ambitiekader voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

(Bron: SAB)

Meer informatie: Varsseveld West

Aan de hand van onderstaande werkzaamheden heeft NL Greenlabel bijgedragen aan de totstandkoming van het locatiepaspoort.

Onze rol

  • NL Gebiedslabel Ambitiebepaling
  • NL QuickScan werksessie

Resultaat

  • Gemeenschappelijke ambitie en verwachte score.
  • Ambities concreet maken.
  • Kennisverrijking op het thema samenhangende duurzaamheid breed.
  • Gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de ontwikkeling.
  • Concrete kansen en inspiratie voor verduurzaming.