Nieuws & Blog

Heijmans zal in Leusden een blauwdruk van hun visie op de gezonde leefomgeving ontwikkelen. Onlangs werd het definitief ontwerp voor de wijk Maanwijk met een NL Gebiedslabel A beoordeeld. We spraken met Joost Ruiterkamp, vastgoedontwikkelaar bij Heijmans Vastgoed, over dit bijzondere project.

Joost Ruiterkamp (Heijmans): ‘In Maanwijk laten we zien dat we de makers van de gezonde leefomgeving zijn’

Nieuws & Blog

Heijmans zal in Leusden een blauwdruk van hun visie op de gezonde leefomgeving ontwikkelen. Onlangs werd het definitief ontwerp voor de wijk Maanwijk met een NL Gebiedslabel A beoordeeld. We spraken met Joost Ruiterkamp, vastgoedontwikkelaar bij Heijmans Vastgoed, over dit bijzondere project.

Hoe lang ben je al betrokken bij Maanwijk?

Dit soort projecten hebben een lange aanlooptijd. Het is daarom waarschijnlijk niet verwonderlijk dat ik niet de eerste ontwikkelaar ben die dit project vanuit Heijmans Vastgoed coördineert. Sinds juli 2019 ben ik als vastgoedontwikkelaar bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk betrokken. Recent zijn we, na het definitief ontwerp stedenbouwkundig plan, gekomen tot het ontwerp van de openbare ruimte. Hier is door mijn voorgangers al richting aan gegeven met als doel om een hoge NL Gebiedslabelscore te behalen. Net nadat ik aanhaakte hadden we een inspiratiesessie met de projectleider vanuit NL Greenlabel en de assessoren.

Een hoge score op het NL Gebiedslabel komt voort uit de ambitie om een hele bijzondere wijk te maken van Maanwijk. Het moet een wijk worden waar verbinding centraal staat op verschillende niveau’s. Hierbij gaat het om verbinding met elkaar, door technologie en uiteraard door natuur. Op deze manier willen we een gezonde leefomgeving creëren waarin sociale cohesie heel belangrijk is.  

Joost Ruiterkamp (fotografie John van Hamond)

Niet alle projecten van Heijmans worden beoordeeld op basis van de NL Gebiedslabel-methodiek. Waarom wordt Maanwijk wel kritisch tegen het licht gehouden?

Omdat Maanwijk een showcaseproject is, laten we zien wat het betekent dat we de makers van de gezonde leefomgeving zijn. Hier leggen we een blauwdruk voor andere projecten die we in de toekomst willen ontwikkelen. We laten zien wat we kunnen.

In Maanwijk zijn we namelijk de enige ontwikkelende partij zodat we ons echt kunnen richten op de zaken die  we belangrijk vinden. Vanuit Vastgoed nemen we het initiatief, maar omdat de wijk op een voormalige maisakker wordt gebouwd, zal het perceel eerst bouwrijp worden gemaakt. Hierdoor zijn onze Heijmans zusjes van het Gebiedsontwikkelingsbedrijf, Woningbouw en Infra ook allemaal betrokken.

De hoge eisen die NL Gebiedslabel stelt aan de ecologische borging zorgt ervoor dat je meteen meerdere thema’s, zoals gezondheid en sociale cohesie, kunt aanpakken. Daarom hebben we ervoor gekozen om de methodiek bij dit project in te zetten. Dit past ook bij het toekomstwijzende karakter van deze nieuwbouwwijk. Onze ambitie is namelijk om in 2023 al onze solitaire gebiedsontwikkelingen middels de methodiek van NL Gebiedslabel te laten beoordelen.

Om te voldoen aan de hoge eisen van de NL Gebiedslabel-methodiek, hebben ecologen van Heijmans vanaf het begin meegekeken. Ook hebben we gelet op inheemse beplanting, worden er gras- en bloemenmengels toegepast die aansluiten op de lokale omstandigheden en krijgen de huizen aan het water een tuin die hoger ligt dan de straat en bereikbaar is met een trappetje. In het noordoosten van de toekomstige wijk loopt verder een ecologische verbindingszone waar een faunapassage is aangelegd zodat dieren in de juiste richting worden geleid. Verder geven we invulling aan natuurinclusief bouwen door het inzetten van nestkasten, groene gevels en delen met groene daken.

Merk je in je dagelijkse werkzaamheden dat Maanwijk een bijzonder project is?

Jazeker, normaal gesproken heeft het projectteam in zekere zin de vrije hand bij de invulling van het ontwikkeling, maar in dit geval kijkt iedereen mee. Omdat de wijk een paradepaardje wordt, zijn mensen vanuit alle lagen van het bedrijf nauw betrokken. Ook werken we normaal gesproken met gestandaardiseerde processen, maar in het geval van Maanwijk is het hele proces afwijkend. Dit heeft er onder meer mee te maken dat er ruimte komt voor allerlei innovaties zodat de wijk op wijkniveau energieneutraal zal zijn. Ook komt er een buurtschuur waar bewoners gereedschap kunnen delen en pakketjes op kunnen halen, een fietsdetectiesysteem op drukke kruispunten en  een deelautosysteem. Daarnaast zetten we domotica-oplossingen in voor slimme huizen.  Dit kost allemaal extra tijd en energie, waardoor het extra gaaf is dat het definitieve ontwerp met een A-label wordt beoordeeld. Dat is voor ons de kers op de taart.

Verder was het ook merkbaar in de samenwerking met de gemeente dat we iets bijzonders gaan doen. Zo wilden we duurzaam gebakken klinkers voor de bestrating inzetten, maar om een goed beheer te kunnen garanderen wilde de gemeente Leusden de gebruikelijke 30×30 betontegels als stoepverharding. Logisch, want hun onderhoudsproces is hierop ingericht. Maar omdat we vooraf hebben afgesproken dat we hier een bijzonder project neerzetten, konden we in gesprek blijven om tot oplossingen te komen. Uiteindelijk hebben we betontegels van hergebruikt beton kunnen vinden om de voetafdruk van de ontwikkeling laag te houden. Alle partijen zijn blij met deze oplossing.

Lees het nieuwsbericht op de pagina van Heijmans.