Maanwijk, Heijmans

Projecten

Maanwijk is een woonwijk van 120 woningen aan de rand van Leusden. Uitgangspunten voor de woonwijk zijn een groene inrichting (park) en landschappelijke inpassing van de woningen, het gebruik van deelauto’s en parkeren aan de randen van de wijk. Daarnaast moet het een plek worden voor meerdere (leeftijds)doelgroepen en een plek voor ontmoeten, spelen en bewegen. Centrale thema’s in het plan zijn klimaatadaptatie, saamhorigheid, gezondheid en ecologie.

Heijmans heeft NL Greenlabel betrokken bij Maanwijk om integrale duurzaamheid in het plan te verankeren. Aanleiding is de ‘showcase’ status die het project vanuit Heijmans heeft meegekregen. Dit betekent een ambitie en proces dat als voorbeeld dient voor de komende projecten binnen Heijmans. NL Greenlabel heeft meegedacht en gewerkt om integrale duurzaamheid binnen het project Maanwijk een duidelijke plek te geven. Het resultaat: een welverdiende A-score!

Bovendien is Maanwijk in juli 2021 uitgeroepen tot eerste Parkinclusieve Wijk van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug!

Onze rol

  • Invullen Prescreeningmatrix om ambitie te bepalen
  • NL QuickScan in de vorm van een werksessie
  • Mogelijk vervolgtraject NL Gebiedslabel

Resultaat

  • Gemeenschappelijke ambitie Maanwijk
  • NL Gebiedslabel Maanwijk: voorlopige score (beoordeling ontwerpfase) en definitieve score (beoordeling realisatiefase)