Nieuws & Blog

Ontdek De Natuurinclusieve Stad op de Vakbeurs Openbare Ruimte 2019

Nieuws & Blog

Vakbeurs Openbare Ruimte 2019

Op 2 en 3 oktober pakt NL Greenlabel groots uit op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrechtse Jaarbeurs. Dat is namelijk hét evenement voor iedereen die is betrokken bij het ontwerp, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Dit jaar is het overkoepelende thema De Natuurinclusieve Stad, een thema dat ook in Den Haag hoog op de agenda staat.

Wat is een natuurinclusieve stad?

Ooit was de stad het domein van de bouwers, aannemers, ontwikkelaars en planologen. Waar steen kwam, moest natuur wijken. Het netheidscomplex domineerde de inrichting van de openbare ruimte. Natuurbeschermers en ecologen waren te vinden in natuurgebieden waar de natuur nog mocht floreren. Waar natuur was, had steen niets te zoeken.

Maar de verleden tijdsvorm is niet zonder reden gekozen. Beide werelden bewegen op elkaar toe. Terwijl de biodiversiteit toenemend onder druk staat, leren bouwbedrijven, architecten en projectontwikkelaars de baten van groen kennen. Natuur staat niet meer gelijk aan die beschermde rugstreeppad, die enkel door zijn voorkomen hele projecten stillegt. Groen wordt inmiddels ook beschouwd als een buitengewone kans om gezondheid van bewoners te verbeteren, sociale cohesie te bevorderen, klimaatadaptatie te versterken en de biodiversiteit een steuntje in de rug te bieden.

Tegelijk hebben partijen als IVN, de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer gezien dat in een druk boerenlandje als Nederland de biodiversiteit in de stad vaak diverser is dan daarbuiten, mede dankzij de grote verscheidenheid aan omstandigheden in bebouwd gebied. Daar ontstaan allerlei kansen met inzet van de juiste kennis, kunde en wat goede wil.

Deze synergie van natuur en bouwen, van steen en groen, van leven en ontwerp, wordt natuurinclusief bouwen genoemd. Een stad waar natuur een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van het straatbeeld en gericht wordt ingezet om opgaven als klimaatadaptatie en sociale cohesie te bevorderen, is de natuurinclusieve stad. Terwijl Nederland voor een enorme bouwopgave staat, is het van groot belang dat dit met respect voor de omgeving gebeurt, waardoor bestaande waardes worden versterkt in plaats van weggevaagd. De natuurinclusieve stad is het concept waarbinnen dat verantwoord kan worden gerealiseerd.

Vandaar dat NL Greenlabel het initiatief heeft genomen om samen met Expoproof, Stichting De Groene Stad en DuurzaamDoor/RVO breed aandacht te vragen voor de natuurinclusieve stad op de VOR. Zo bieden we dit jaar vastgoedpartijen als Arcadis en Heijmans een plek op een beurs die traditioneel een ontmoetingsplek voor de groene sector is. Daardoor faciliteren we nieuwe verbindingen die Nederland groener, gezonder en mooier zullen maken.

Wat gebeurt er?

In hal 2 presenteert NL Greenlabel een Expositieruimte, waar duurzame producten en materialen voor de buitenruimte liggen, een groen aangekleed Kennisplein, waar plek is voor ontmoeting, en een Collegezaal, waar toonaangevende sprekers hun blik op de natuurinclusieve stad delen met het publiek. We zijn trots op een ijzersterk programma; download het programma!

Tevens wordt op het Kennisplein ruimte geboden aan take-a-seat-sessies waar experts uit groene en grijze disciplines en plein public een casus of thema van Heijmans en Arcadis verder uitdiepen. Iedereen is van harte uitgenodigd om zich gratis aan te melden voor de VOR en zich onder te dompelen in De Natuurinclusieve Stad!

Het voltallige team van NL Greenlabel zal op de Vakbeurs aanwezig zijn. Projectleiders Steven Kamerling en Rosa van Werven zullen tijdens de beurs op het Kennisplein beschikbaar zijn om het NL Gebiedslabel toe te lichten.

Programma Take-a-seat-sessies

Woensdag 2 oktober, Kennisplein (hal 2)

12.15 – 13.15 uur Soortmanagementplan/puntensysteem stimuleren

o.l.v. Max Klasberg (Arcadis)

13.30 – 14.30 uur Hoe kunnen we als ontwikkelaars en bouwers bijdragen aan schonere, gezonde lucht?

o.l.v. Heleen Herbert (Heijmans)

Donderdag 3 oktober, Kennisplein (hal 2)

11.00 – 12.00 uur Klimaatadaptatie

o.l.v. Verian Klarus (Arcadis)

13.30 – 14.30 uur Biodiversiteit als kans

o.l.v. Iris Kampers (Arcadis)