Nieuws & Blog

Op maandag 21 september vond de beoordelingssessie met de gemeente Alphen aan den Rijn en overige betrokkenen plaats voor de NL Gebiedslabel Nulmeting over het Stadshart van Alphen aan den Rijn.

Nulmeting Stadshart Alphen a/d Rijn

Nieuws & Blog

Op maandag 21 september vond de beoordelingssessie met de gemeente Alphen aan den Rijn en overige betrokkenen plaats voor de NL Gebiedslabel Nulmeting over het Stadshart van Alphen aan den Rijn.

Rondwandeling door het Stadshart

Het eerste uur werd besteed aan een rondwandeling door het Stadshart waarbij de deelnemers de vragen van NL Gebiedslabel assessoren beantwoordden en een toelichting gaven over lopende (vergroenings)projecten in het projectgebied. In het tweede uur liepen de assessoren de (sub)indicatoren van het NL Gebiedslabel bij langs om te kijken of de huidige situatie van het Stadshart invulling geeft aan de thema’s van samenhangende duurzaamheid.

Achtergrond van dit project

Bij de toekomstige herinrichting van het stadshart zullen de waarden van het groen centraal staan. Hiervoor wordt allereerst verkend waar en hoeveel groen nodig is om het stadshart te verkoelen. Vervolgens zal worden gekeken hoeveel geld het oplevert zodra dit groen wordt gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan dalende gezondheidskosten, reductie van riooloverstort, versterking van sociale cohesie, etc. Middels de NL Gebiedslabel methodiek zullen de duurzaamheidsambities gedurende het proces worden geborgd en duurzaamheidsmaatregelen worden getoetst door middel van de nulmeting, beoordeling op de ontwerpfase en realisatiefase.

Zie ook: Stadshart