Plantsoensingel Noord, woningcorporatie Plavei

Projecten

In nieuwbouwwijk Plantsoensingel Noord in ’s-Heerenberg zijn in 2013 53 duurzame huurwoningen gerealiseerd. Een consortium, geïnitieerd door Woningstichting Bergh gaf invulling aan een integrale aanpak. Hergebruik van materialen, energiebesparing en de klimaatopgave stonden centraal.

NL Greenlabel schoof aan om de bewoners van de Plantsoensingel Noord te stimuleren tot aanleg van levende tuinen, groene erfafscheidingen en groene daken. Zo zijn er geen houten schuttingen in de wijk gebruikt en werden de schuurdaken voorzien van een groen dak. Nieuwe materialen dragen een materialenpaspoort van NL Greenlabel om de duurzaamheid aan te tonen. Daarnaast diende de aannemer zoveel mogelijk bestaande materialen, bomen en planten opnieuw te gebruiken uit het eigen projectgebied of uit projecten in de directe omgeving. Verder werd het grondverzet tot een minimum beperkt.

Onze rol

  • Advies op het gebied van de inrichting van de buitenruimte
  • Organisatie van een bewonersworkshop over de Levende Tuin
  • Beoordeling van het definitieve ontwerp

Resultaat

  • Tuinen die bijdragen aan biodiversiteit
  • Versterkt bewustzijn over de rol van tuinen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie onder bewoners
  • Grondverzet tot een minimum beperkt
  • Inzet van duurzame materialen
  • De inrichting van het groen was geen sluitpost in de balans, omdat de buitenruimte in de opgestelde voorwaarden voor de opdrachtnemer helemaal was afgeprijsd