Oranjepark, gemeente Ermelo

Projecten

Op de voormalige locatie Dillenburg in Ermelo ontwikkelt de Zorggroep Noordwest-Veluwe volgens het Libenau-principe een meergeneratiebuurt waar sociale samenhang centraal staat.

Het terrein wordt zo ingericht dat jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar op basis van vrijwilligheid.

Niet alleen de samenhang van de sociale omgeving wordt versterkt, dit geldt ook voor de prachtige, bosrijke woonomgeving en haar geschiedenis. LooHorst Landscaping heeft de omgeving met zorg ingericht om het karakter van ontmoetingsplek te versterken. Daarbij zijn de bomen binnen het plangebied uitgebreid geïnventariseerd met als doel het behouden van de belangrijkste lokale natuur. Zo grijpen al deze aspecten van duurzaamheid in elkaar.

Ook de ontwikkeling levert hele nieuwe vormen van samenwerking op. Een masterplan dat barst van de ambities is in samenspraak met alle partijen in een vroeg stadium opgesteld en wordt tot in de details gerealiseerd. Alle partijen zijn vanaf het begin meegenomen en worden zo ingezet dat hun expertise maximaal wordt benut. Dit is de vorm van samenwerking die NL Gebiedslabel beoogd. De betrokken partijen zijn:

  • Zorggroep Noordwest-Veluwe (opdrachtgever)
  • Vestaal Vastgoed (ingehuurd door de Zorggroep als ontwikkelaar)
  • IMOSS bureau voor stedebouw bv (masterplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan)
  • LooHorst Landscaping (inrichtingsplan, contacten gemeente)
  • Van Wijnen (bouwer zorggebouw)

Meer informatie: oranjepark-ermelo.nl

Onze rol

  • Uitvoering nulmeting
  • Duurzaamheid meetbaar maken
  • Aanbevelingen op het gebied van integrale duurzaamheid

Resultaat

Het project is nog in ontwikkeling.