Oppe Brik, gemeente Beesel

Projecten

Duurzaam op alle vlakken, dat is de inzet van de nieuwbouwwijk Oppe Brik in de Limburgse gemeente Beesel. De energietransitie is maar één van de aspecten waar hier rekening mee wordt gehouden. Biodiversiteit, circulariteit en de herwaardering van historische elementen zijn minstens zo belangrijk.

Oppe Brik bestaat uit 150 woningen en een middelbare school die zijn gelegen rondom een 2 hectare groot park. Dat park was het domein van een greswarenfabriek uit 1880, maar deze hield geen stand meer in de vaart der volkeren. Na het faillissement in 2007 vormt het verlaten industriecomplex het midden tussen drie dorpen die door nieuwbouwprojecten steeds dichter naar elkaar toe groeiden. Om deze lege plek een nieuwe functie te geven, besluit de gemeente Beesel in 2013 om hier wonen, werken en onderwijs te combineren met respect voor de historische functie. Daarnaast bleek de keuze voor een gasloze energievoorziening in de wijk voor te sorteren op het Nederlandse beleid.

Dit sluit naadloos aan op het gedachtengoed van NL Greenlabel dat de gemeente, die de grond zelf exploiteert, aanmoedigde om ambities nog scherper te formuleren. Het park moest niet alleen biodivers en klimaatadaptief zijn, maar het zou ook een plek moeten zijn die door de omgeving wordt vormgegeven en die uitnodigt tot bewegen. Zo ziet meervoudige waardecreatie er in de praktijk uit.

Meer informatie: www.oppebrik.nl

Onze rol

  • Advies op het gebied van de inrichting van de buitenruimte
  • Beoordeling van het definitieve ontwerp

Resultaat

  • Een wijk waar biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie stevig zijn verankerd in het ontwerp
  • Vergrote sociale cohesie en breed draagvlak dankzij betrekken bewoners bij ontwerp
  • Versterkte aandacht voor duurzaamheid bij opdrachtgever en bewoners