Stadshart, gemeente Capelle aan den IJssel

Projecten

Het stadshart van Capelle aan den IJssel biedt nog veel ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Voor overige verkeersdeelnemers, maar ook voor het winkelend publiek en andere bezoekers blijft weinig plek over. Het is zodoende de hoogst tijd voor een hedendaags ontwerp waarin groen een prominente rol speelt om de leefbaarheid te garanderen.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting anticipeert op de gevolgen van een veranderend klimaat en nodigt de gebruikers uit om buiten te vertoeven. Er is bij het ontwerp veel aandacht geschonken aan rust en plekken om elkaar te ontmoeten. Daarbij is goed naar burgers geluisterd en zijn burgerinitiatieven opgenomen in de plannen. Daarnaast zijn veel maatregelen genomen om energiegebruik te reduceren en groene energie te gebruiken. Zo’n integraal begrip van duurzaamheid vindt zijn weerklank in de NL Gebiedslabel-methode.

Eind 2019 heeft de eindbeoordeling plaatsgevonden volgens de NL Gebiedslabelmethodiek van een traject dat al in 2016 is begonnen. Op het herontwikkeling van het Stadshart is in het voorjaar van 2017 een nulmeting uitgevoerd waarin al een indicatieve score A is afgegeven. Na realisatie van de eerste 2 fases van het Stadshart is de eindbeoordeling (model 2018) uitgevoerd om te meten of de gemeente Capelle aan den IJssel de ambities ten aanzien van integrale duurzaamheid heeft kunnen waarmaken. Na beoordeling door de assessoren Gert Olbertijn en Johan van Putten is de A score bevestigd.

Onze rol

  • Gemeente ingeleid in het concept van integrale duurzaamheid
  • Versterking bewustwording bij betrokken partijen
  • Advies op het gebied van planten assortiment
  • Nulmeting
  • Eindbeoordeling

Resultaat

Eindbeoordeling heeft plaatsgevonden