Stadshart, Capelle aan den IJssel

Projecten

Het stadshart van Capelle aan den IJssel biedt nog veel ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Voor overige verkeersdeelnemers, maar ook voor het winkelend publiek en andere bezoekers blijft weinig plek over. Het is zodoende de hoogst tijd voor een hedendaags ontwerp waarin groen een prominente rol speelt om de leefbaarheid te garanderen.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting anticipeert op de gevolgen van een veranderend klimaat en nodigt de gebruikers uit om buiten te vertoeven. Er is bij het ontwerp veel aandacht geschonken aan rust en plekken om elkaar te ontmoeten. Daarbij is goed naar burgers geluisterd en zijn burgerinitiatieven opgenomen in de plannen. Daarnaast zijn veel maatregelen genomen om energiegebruik te reduceren en groene energie te gebruiken. Zo’n integraal begrip van duurzaamheid vindt zijn weerklank in de NL Gebiedslabel-methode.

Onze rol

  • Gemeente ingeleid in het concept van integrale duurzaamheid
  • Versterking bewustwording bij betrokken partijen
  • Advies op het gebied van planten assortiment
  • Nulmeting

Resultaat

Project is nog in ontwikkeling.

Score

  • Nulmeting: NL Gebiedslabel A