Locatie 3.0 – Schuytgraaf, gemeente Arnhem

Projecten

Aantrekkelijk, Betaalbaar, Comfortabel, Duurzaam, zo luidt het ABC van Locatie 3.0 Schuytgraaf. Deze nieuwste ontwikkeling in Arnhem-Zuid ambieert een wijk die opgaat in het omringende groen zodat een leefomgeving ontstaat waar het goed toeven is. Vanaf het begin heeft de opdrachtgever aangegeven dat duurzaamheid niet ophoudt bij de energietransitie, maar dat water en groen, mobiliteit en sociale cohesie tevens daaronder vallen.

Een iconisch project binnen deze ontwikkeling is Ecowijk de Kiem waar voor een autoluwe omgeving is gekozen met veel groen tussen en rondom de woningen. Hierbij dienen de woningen samen met het groen een identiteit te krijgen. Het groen zal bestaan uit gemeenschappelijke tuinen met wandelpaden, die de verbinding vormen in de wijk zelf en met haar omgeving. Daarnaast dient het groen ook om regenwater van de daken op te vangen en vertraagd en gezuiverd af te voeren naar de watergang aan de rand van de wijk.

Meer informatie:

www.locatie3punt0.nl

www.ecowijkdekiem.nl

Onze rol

  • Beoordeling van het definitieve ontwerp
  • Bieden van aanwijzingen
  • Aanbevelingen voor toekomstige projecten

Resultaat

     Het project is nog in ontwikkeling.