Annawijk, gemeente Helmond

Projecten

Een grondige renovatie van de Annawijk in Helmond biedt kansen voor klimaatadaptatie. Gemeente Helmond, woningcorporatie, welzijnsorganisatie en bewoners werken er samen aan een groene, leefbare wijk. Annawijk bestaat voor een groot deel uit sociale huurwoningen en relatief veel woningen voor sociaal-maatschappelijke opvang. De opwaardering van de wijk zal daarom op drie manieren plaatsvinden: het opknappen van de openbare ruimte en integreren van klimaatadaptieve maatregelen, de renovatie van huurwoningen en het ontwikkelen van een welzijnsprogramma voor bewoners.

Op de foto zijn aan de rechterzijde van het Buurthuis de vervangende nieuwbouwwoningen van de woningcorporatie WoCom afgebeeld.

Om inzicht te krijgen in de samenhangende duurzaamheid in zowel Annawijk Noord als Zuid zal de gemeente Helmond de NL Gebiedslabelmethode toepassen. Naast dat deze methode de samenhangende duurzaamheid aantoonbaar maakt in het proces, zorgt het ook voor bewustwording en kennisverrijking binnen de organisatie om vanuit een samenhangende aanpak een project aan te vliegen en de duurzaamheidsambities gedurende het proces hoog te houden. Op deze manier zorgen we dat samenhangende duurzaamheid een volwaardig onderdeel gaat uitmaken van Annawijk.

Meer informatie over Annawijk is te vinden via: Annawijk, Helmond

Onze rol

 • Indicatieve nulmeting Annawijk-Noord
 • Beoordeling realisatiefase Annawijk-Noord
 • Invullen prescreeningmatrix: Ambitie bepalen Annawijk-Zuid
 • NL QuickScan in de vorm van een werksessie Annawijk-Zuid
 • Indicatieve nulmeting Annawijk-Zuid
 • Beoordeling ontwerpfase Annawijk-Zuid

Resultaat

 • Gemeenschappelijke ambitie voor Annawijk.
 • Toets van de bestaande situatie van Annawijk
 • Duurzame ambitie aantoonbaar concreet vertaald in Annawijk
 • Onafhankelijke toets van de herinrichting van Annawijk-Noord
 • Onafhankelijke toets van het ontwerp van Annawijk-Zuid
 • Onafhankelijke bewijslast naar politiek en omgeving.
 • Kennisverrijking op het thema samenhangende duurzaamheid