Stadsblokken Meinerswijk, gemeente Arnhem

Projecten

Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem is een bijzondere ontwikkeling met veel aandacht voor de natuur en de historie van de plek. Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden waaruit veel belangen en wensen zijn meegenomen naar het ontwerp. De plannen hebben de potentie om het midden van Arnhem om te vormen tot een levendig stadspark voor mens en natuur waarbij deze functies elkaar versterken in plaats van bedreigen.

Voor dit project hebben wij de duurzaamheidsambitie concreet gemaakt met de NL Gebiedslabel methode. Vervolgens hebben we op basis van projectdocumenten gekeken in hoeverre er al invulling wordt gegeven aan deze ambitie en waar er nog kansen liggen. Om invulling te geven aan deze kansen organiseren we een werksessie met diverse partijen. Tijdens deze werksessie bespreken we de kansen en hoe de verschillende partijen hier gezamenlijk invulling aan kunnen geven.

De locatie van Meinerswijk, midden in Arnhem maar toch verbonden met de natuur, als plek met veel historie, maakt het een unieke plek. De ontwikkeling maakt dat de historie beter zichtbaar en toegankelijk wordt. Met een natuurinclusief inrichting wordt Meinerswijk een mooie plek voor mens en natuur.

Onze rol

 • Ambitiebepaling
 • NL QuickScan werksessie
 • Gevalideerde prescreening

Resultaat

 • Inzicht in (sub) indicatoren van het NL Gebiedslabel en verwachte score voor Stadsblokken Meinerswijk.
 • Gemeenschappelijke ambitie voor Stadsblokken Meinerswijk.
 • Kennisverrijking op het thema samenhangende duurzaamheid.
 • Gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk.
 • Concrete kansen en inspiratie voor verduurzaming Stadsblokken Meinerswijk.
 • Op verschillende momenten in het project wordt de ontwikkeling langs de lat van samenhangende duurzaamheid gelegd.
 • De wet van afnemende ambitie is op bijna elke ontwikkeling van toepassing. Het is daarom belangrijk om de betrokken projectleden bewust te houden van hun handelen in het project. Het tussentijds screenen zorgt ervoor dat de bewustwording onder de aandacht blijft en de ambitie hooggehouden wordt ten aanzien van samenhangende duurzaamheid.
 • Een laagdrempelig inzicht in de tussenstand van het project op duurzaamheid
 • Er wordt gedurende het proces gewerkt aan het bouwen van bewijslast voor een eventuele beoordeling waarmee samenhangende duurzaamheid onafhankelijk wordt aangetoond