Baarnsche Zoom, gemeente Baarn

Projecten

Er is in Baarn vraag naar extra woningen. Daarom wil de gemeente nieuwe woningen bouwen. Ook is er vraag naar uitbreiding van bedrijventerrein Noordschil. De gemeente Baarn onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw en uitbreiding van het bedrijventerrein op de locatie de “Baarnsche Zoom”. De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwbouwwijk past bij Baarn. Zo moet de wijk een dorps karakter krijgen. Ook zal de wijk de meest duurzame van Baarn worden.

De gemeente Baarn wil voor de ontwikkeling Baarnsche Zoom het kader van het NL Gebiedslabel meenemen in de aanbesteding. Met het doorlopen van een prescreening en de werksessie zijn vanuit de gemeente Baarn een gemeenschappelijke ambitie NL Gebiedslabel A en kansen voor de Baarnsche Zoom geformuleerd. Het doel hiervan is om de ambitie (NL Gebiedslabel A) als gunningscriterium voor de aanbesteding te gebruiken.

Meer informatie over Baarnsche Zoom is te vinden via: https://www.baarn.nl/inwoners/baarnsche-zoom_43643/

Onze rol

  • Invullen prescreeningmatrix: Ambitie bepalen
  • NL QuickScan in de vorm van een werksessie

Resultaat

  • Inzicht in (sub) indicatoren van het NL Gebiedslabel en verwachte indicatieve score als vertrekpunt voor Baarnsche Zoom
  • Uitgangspunten voor gunningcriteria voor de aanbesteding
  • Gemeenschappelijke ambitie vanuit de verschillende afdelingen gemeente Baarn voor Baarnsche Zoom
  • Kennisverrijking op het thema samenhangende duurzaamheid
  • Gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de ontwikkeling Baarnsche Zoom