Slingeland Ziekenhuis, gemeente Doetinchem

Projecten

In Doetinchem wordt hard gewerkt aan een bijzonder project. In 2022 wordt begonnen met de bouw van een ziekenhuis in een landschap dat een belangrijke rol speelt bij het herstelproces van de patiënten. De NL Gebiedslabel-methodiek borgt dat mens en natuur van deze ontwikkeling profiteren.

© Slingeland ziekenhuis

Het doel van het nieuwe Slingeland ziekenhuis is het creëren van een gezonde en groene omgeving die het herstel van de patiënt bevordert en aangenaam is voor personeel en bezoekers. Centraal staat de ontwikkeling van natuur en het herstel van landschap waardoor de komst van het ziekenhuis een impuls geeft aan de kwaliteit van de omgeving. Het was zodoende een vereiste in de uitvraag dat het ontwerp door architectenbureau Wiegerinck past binnen het te herstellen landschap.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de bouw begin 2022 van start gaan zodat het in 2024 kan worden opgeleverd en het nieuwe ziekenhuis aan de A18 in 2025 in gebruik kan worden genomen. In het najaar van 2019 hebben externe assessoren in opdracht van NL Greenlabel het definitieve ontwerp van de buitenruimte beoordeeld. De definitieve realisatie wordt te zijner tijd beoordeeld.

Zo wordt dankzij de NL Gebiedslabel-methodiek een buitenruimte nagestreefd die integraal duurzaam is, van ontwerp tot realisatie en beheer. Dit is belangrijk, omdat de wet van de afnemende ambitie leert dat ambitieuze plannen gedurende het proces dreigen te sneuvelen.

Om te zorgen dat de buitenruimte van het gerealiseerde Slingeland inderdaad de beoogde ‘healing environment’ is, houden de assessoren op belangrijke momenten een vinger aan de pols. Mens en natuur hebben daar baat bij.

Onze rol

  • Beoordeling Ontwerpfase (Voorlopige beoordeling)
  • Beoordeling Realisatiefase

Resultaat

  • Gemeenschappelijke ambitie projectgroep
  • NL Gebiedslabel Slingeland (voorlopige score (beoordeling ontwerpfase) en definitieve score (beoordeling realisatiefase)