Land van Dico, Heijmans

Projecten

Waar ooit bedden werden gemaakt, wonen sinds 2020 mensen. Het Dico-terrein in het hartje van het Brabantse Uden is opnieuw ingericht. Duurzame, ruime woningen zijn er verrezen in een groene en breed opgezette omgeving. NL Greenlabel heeft het bouwbedrijf Heijmans uitgedaagd om zichzelf nog hogere ambities op te leggen.

Om te beginnen is de ecologische footprint van de ontwikkeling beperkt door zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame, biobased producten die hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. Vrijkomende materialen worden beschouwd als grondstof. Zo is het hout van noodzakelijk gekapte bomen op het terrein gebruikt voor speeltoestellen. Ook zijn de huizen uiteraard energieneutraal (EPC = 0).

Verhoogde ambities betekent eveneens dat buiten de vier muren wordt gekeken naar mogelijkheden om duurzaamheid een plaats te geven. Denk aan een verbeterd watermanagement om de overlast van hoosbuien op te vangen. Of een inrichting en beheer die biodiversiteit stimuleren, bijvoorbeeld door plantensoorten te kiezen die in verschillende periodes bloeien.

Meer informatie: landvandico.nl

Onze rol

  • NL Greenlabel is onderdeel van het projectteam
  • Advies op het gebied van integrale duurzaamheid
  • Quickscan (werksessie)
  • Nulmeting
  • Beoordeling realisatiefase

Resultaat

  • Inzicht in (sub) indicatoren van het NL Gebiedslabel
  • Gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de ontwikkeling Dico
  • Concrete kansen en inspiratie voor verduurzaming Dico
  • Mogelijkheid om op verschillende momenten in het project de ontwikkeling langs de lat van samenhangende duurzaamheid te leggen.
  • De wet van afnemende ambitie is op bijna elke ontwikkeling van toepassing. Het is daarom belangrijk om de betrokken projectleden bewust te houden van hun handelen in het project. Het tussentijds screenen zorgt ervoor dat de bewustwording onder de aandacht blijft en de ambitie hooggehouden wordt ten aanzien van samenhangende duurzaamheid.