Vijfsluizen, Heijmans

Projecten

Sportpark Vijfsluizen in Vlaardingen wordt Park Vijfsluizen, een woonwijk in een groen omgeving. Heijmans ontwikkelt deze woonwijk en heeft als ambitie er een duurzame, toekomstbestendige woonwijk van te maken. Park Vijfsluizen ligt aan de oostkant van de karakteristieke, Hollandse stad Vlaardingen, aan de grens met Schiedam. Het voormalig recreatie- en sportpark moet ruimte gaan bieden aan circa 300 nieuwbouw woningen en appartementen in een (auto)luw park, met ruimte voor veel groen en mooie waterpartijen. 

Omdat het door Shell opgezette, voormalige sportpark een begrip in Vlaardingen en omstreken is, is het van belang dat de cultuurhistorische én ecologische waarden van het park in stand worden gehouden. Heijmans heeft NL Greenlabel gevraagd om gedurende het ontwerpproces aan te schuiven om integrale duurzaamheid in het plan te verankeren. Aanleiding is de ‘showcase’ status die het project vanuit Heijmans heeft meegekregen. Dit betekent een ambitie en proces dat als voorbeeld dient voor de komende projecten binnen Heijmans. NL Greenlabel denkt en werkt hieraan graag mee om integrale duurzaamheid binnen het project Vijfsluizen een duidelijke plek te geven. Daarbij worden de plannen getoetst aan de hand van de indicatoren van het NL Gebiedslabel.

Meer informatie over Park Vijfsluizen is te vinden via: https://www.parkvijfsluizen.nl/

Onze rol

  • Invullen prescreeningmatrix: Ambitie bepalen
  • NL QuickScan in de vorm van een werksessie
  • Advieswerkzaamheden
  • Beoordeling Ontwerpfase

Resultaat

  • Gemeenschappelijke ambitie Vijfsluizen
  • Concrete kansen en inspiratie voor verduurzaming in Vijfsluizen
  • De wet van afnemende ambitie is op bijna elke ontwikkeling van toepassing. Het is daarom belangrijk om de betrokken projectleden bewust te houden van hun handelen in het project. Het toetsen van de ontwerpfase zorgt ervoor dat de bewustwording onder de aandacht blijft en de ambitie hooggehouden wordt ten aanzien van samenhangende duurzaamheid
  • Onafhankelijke bewijslast naar politiek en omgeving