Wheermolen-Oost, gemeente Purmerend

Projecten

De wijk Wheermolen-Oost in Purmerend bestaat meer dan 50 jaar en is toe aan vernieuwing. Zowel de woningen van woningcorporatie Intermaris als het openbaar gebied, de riolering en bepaalde voorzieningen waaronder het winkelcentrum, zijn toe aan een opknapbeurt. Daarnaast zal het woningaanbod in de wijk flink worden uitgebreid door te verdichten. Dit betekent automatisch dat er een groter beroep wordt gedaan op de openbare ruimte.

In samenspraak met de bewoners wil de gemeente Purmerend en Intermaris extra aandacht geven aan de centrale rol van de openbare ruimte om te komen tot een gezonde- en toekomstbestendige leefomgeving waar de thema’s ‘gezellig’, ‘gezond’ en ‘gemengd’ centraal staan.

Samen met gemeente Purmerend werkt woningcorporatie Intermaris aan het Globaal Ontwikkelplan voor de wijk Wheermolen-Oost. Hierin worden de kansen voor de wijk op het gebied van onder meer wonen, wegen en groen beschreven. De gemeente en Intermaris hebben NL Greenlabel gevraagd te helpen met het formuleren van een gemeenschappelijk ambitie ten aanzien van integrale duurzaamheid voor Wheermolen-Oost. Dit wordt gedaan aan de hand van het invullen van een prescreeningmatrix. Deze exercitie helpt om inzicht te krijgen bij welke ambitie ze willen nastreven en welke score, schaal A tot G, nagestreefd moet worden. In een NL QuickScan-werksessie met diverse stakeholders van onder andere de gemeente, Intermaris en het Hoogheemraadschap wordt vanuit het kader van integrale duurzaamheid gezocht naar de gezamenlijke ambitie voor Wheermolen-Oost. De stip op de horizon is een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Onze rol

  • Invullen van de prescreeningmatrix: Ambitie bepalen
  • NL QuickScan in de vorm van een werksessie
  • Vervolgtraject NL Gebiedslabel

Resultaat

  • Gemeenschappelijke ambitie Wheermolen-Oost
  • Concrete kansen voor integrale verduurzaming van de buitenruimte van Wheermolen-Oost in kaart gebracht