NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We hanteren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, behoud van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. 

Wat we nastreven

  • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
  • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
  • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
  • Mens en natuur in balans
  • Een groene en gezonde leefomgeving
  • Gebouw te gast in het landschap
  • People, Planet, Profit & Prosperity

Duurzaamheidspaspoorten

Dankzij onze duurzaamheidspaspoorten kunnen we het brede begrip ‘duurzaamheid’ vertalen in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met realiseerbare adviezen die tal van relevante aspecten raken. NL Greenlabel onderscheidt verschillende duurzaamheidspaspoorten:

Uitgebreid netwerk

Daarnaast zijn we trots op ons uitgebreide partnernetwerk van meer dan 160 partners. Organisaties uiteenlopend van hoveniers tot adviesbureaus hebben zich aangesloten, omdat ze zich kunnen vinden in onze missie om de leefomgeving groener en duurzamer te maken. Tevens waakt Stichting Eerlijk Buitenleven en de Wetenschappelijk Raad van Advies ervoor dat onze inzichten voortdurend worden beproefd en verbeterd.

+0

Projecten

+0

Partners

+0

Producten
Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, oprichters van NL Greenlabel
Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, oprichters van NL Greenlabel
NL Greenlabel
NL Tuinlabel