NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We hanteren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, behoud van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. 

Wat we nastreven

Onze missie: “De waarde van groen in de leefomgeving in 2030 verdubbeld hebben.” Zie onze video, waarin we dit uitleggen.

In alles wat we doen streven we het volgende na:

  • Behoud en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving
  • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
  • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
  • Mens en natuur in balans
  • Een groene en gezonde leefomgeving
  • Gebouw te gast in het landschap
  • People, Planet, Profit & Prosperity

Duurzaamheidspaspoorten

Dankzij onze duurzaamheidspaspoorten kunnen we het brede begrip ‘duurzaamheid’ vertalen in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met realiseerbare adviezen die tal van relevante aspecten raken. NL Greenlabel onderscheidt verschillende duurzaamheidspaspoorten:

Register Duurzame Leefomgeving

Met het Register Duurzame Leefomgeving bieden we terrein- en gebiedseigenaren, bouwers, banken en vastgoedpartijen een platform waarmee ze op een snelle en efficiënte manier inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun kavels, terreinen en gebieden. Deze nieuwe dienst is op 31 oktober 2022 gelanceerd. Lees hier meer of ga direct naar de website registerduurzameleefomgeving.nl.

Uitgebreid netwerk

Daarnaast zijn we trots op ons uitgebreide partnernetwerk van meer dan 200 partners. Organisaties uiteenlopend van hoveniers tot adviesbureaus hebben zich aangesloten, omdat ze zich kunnen vinden in onze missie om de leefomgeving groener en duurzamer te maken. Tevens waakt Stichting Eerlijk Buitenleven en de Wetenschappelijk Raad van Advies ervoor dat onze inzichten voortdurend worden beproefd en verbeterd.

+0

Projecten

+0

Partners

+0

Producten